DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Włoszakowice

ul. Kurpińskiego 27, tel. 655252989
ul. Spokojna 4, tel. 655370056

Bukówiec Górny

ul. Powstańców Wielkopolskich,
tel. 65 5372380

Krzycko Wielkie

ul. Szkolna 12,
tel. 65 533-15-88

Dzień Sportu

Dnia 6 czerwca do naszego przedszkola wszystkie dzieci przyszły w strojach sportowych. Głównym celem było zachęcenie milusińskich do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu, ale też kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo. Dzięki panu Tomaszowi Pawłowskiemu - Prezesowi Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” dzieci miały możliwość przejścia na boisko sportowe gdzie z wielkim zaangażowaniem podejmowały sportowe wyzwania. Każdy przedszkolak bardzo przejęty brał udział w przygotowanych konkurencjach. Każde prawidłowo wykonane ćwiczenie budziło w dzieciach ogromną radość i zadowolenie z dobrze wykonanego zadania.

Dzień pełen emocji zakończył się słodką niespodzianką :)

H. Nowaczyk