DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Włoszakowice

ul. Kurpińskiego 27, tel. 655252989
ul. Spokojna 4, tel. 655370056

Bukówiec Górny

ul. Powstańców Wielkopolskich,
tel. 65 5372380

Krzycko Wielkie

ul. Szkolna 12,
tel. 65 533-15-88

Konkurs recytatorski

W maju został zorganizowany konkurs recytatorski dla dzieci 4,5,6-letnich ze wszystkich trzech oddziałów Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach. Do konkursu, który składał się z dwóch etapów zgłosiło się 24 dzieci. Dnia 31 maja o godz. 16:00 w budynku przedszkola na ul. K. Kurpińskiego 27 w obecności rodziców odbył się drugi etap konkursu recytatorskiego, podczas którego dzieci prezentowały wybrane przez siebie wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.

Konkurs miał na celu rozbudzanie zainteresowań poezją dziecięcą, rozwijanie zdolności recytatorskich, zachęcanie do prezentacji własnych umiejętności na scenie, upowszechnianie kultury żywego słowa.

Oceny wystąpień konkursowych dokonała komisja, w skład której wchodzili: Dyrektor Przedszkola Lidia Olejnik, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Przemysław Kuchcicki, Nauczycielka Edukacji Przedszkolnej Natalia Suleja. Podczas oceny brano pod uwagę pamięciowe opanowanie tekstu, interpretację utworu, ogólny wyraz artystyczny.

Wybór najlepszego recytatora okazał się bardzo trudnym zadaniem, ale po naradzie jurorzy wyłonili zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych:

Dzieci 4-letnie

I miejsce Wiktoria Schmidt

II miejsce Maria Lisze

III miejsce Kornelia Szczerbal

 

Dzieci 5-letnie

I miejsce Wojciech Majer

II miejsce Emilia Bartkowiak

III miejsce Mateusz Stępczak

 

Dzieci 6-letnie

I miejsce Jan Lisze

II miejsce Szymon Grygiel

III miejsce Bianka Smacka

 

Laureaci i uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomem oraz książką i upominkiem, ufundowanym przez Radę Rodziców, za co pięknie dziękujemy.

Bardzo serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a RODZICOM za przygotowanie dzieci. Jednocześnie GRATULUJEMY wszystkim DZIECIOM odwagi i wielkiego sukcesu. Brawo za piękny występ.

Patrycja Marcinkowska