DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Włoszakowice

ul. Kurpińskiego 27, tel. 655252989
ul. Spokojna 4, tel. 655370056

Bukówiec Górny

ul. Powstańców Wielkopolskich,
tel. 65 5372380

Krzycko Wielkie

ul. Szkolna 12,
tel. 65 533-15-88

Dzień Praw Dziecka

20 listopada to data, która upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu, a mianowicie Konwencji o Prawach Dziecka, który gwarantuje prawa wszystkim dzieciom. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to idealny moment na upowszechnienie wiedzy i przybliżenie praw dziecka. To wyjątkowe święto, wypełnione radością i zabawą, które odgrywa przede wszystkim rolę wychowawczą i edukacyjną w rozwoju dzieci. Obchody tego dnia mają na celu informowanie dzieci o tym, jakie prawa im przysługują. Należy również podkreślić i zwrócić szczególną uwagę na rolę dorosłych, którzy powinni stać na straży tych praw, respektować je i podejmować działania mające na celu ich ochronę.

Patrycja Marcinkowska