DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Włoszakowice

ul. Kurpińskiego 27, tel. 655252989
ul. Spokojna 4, tel. 655370056

Bukówiec Górny

ul. Powstańców Wielkopolskich,
tel. 65 5372380

Krzycko Wielkie

ul. Szkolna 12,
tel. 65 533-15-88

Dzień Niepodległości

Dnia 10 listopada odświętnie ubrane dzieci godnie uczciły Dzień Niepodległości i wzięły udział w zorganizowanych obchodach związanych ze świętem narodowym. Dzieci rozmawiały o symbolach narodowych, obejrzały prezentację multimedialną o stolicy, wykonały pracę plastyczną, recytowały „Katechizm polskiego dziecka”, śpiewały piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem, słuchając opowiadań poznały historię niepodległości oraz ważną postać Józefa Piłsudskiego, a także punktualnie o godzinie 11:11 odśpiewaliśmy w grupach hymn. Na zakończenie uroczystości dzieci zajadały się tradycyjnymi rogalami marcińskimi przygotowanymi przez Radę Rodziców.

Znajomość ważnych wydarzeń w historii własnego narodu, jego tradycji i obyczajów pozwala odkrywać swoje pochodzenie i budować poczucie tożsamości.

Patrycja Marcinkowska