Dokumenty

 

 1. Statut Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach
 2. Wyprawka
 3. Rekrutacja
 4. Zarządzenie nr 9/2020  Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 stycznia 2020 r
 5. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2020  Wójta Gminy Włoszakowice  z dnia 30 stycznia 2020 r.   
 6. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2020  Wójta Gminy Włoszakowice   z dnia 30 stycznia 2020 r. 
 7. Klauzula informacyjna RODO
 8. Ogłoszenie Komisji Rekrutacyjnej
 9. Oświadczenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego
 10. Lista dzieci przyjętych na rok szkolny 2020/2021
 11. Lista dzieci przyjętych na rok szkolny 2020/2021 (2)
 12. Lista dzieci przyjętych na rok szkolny 2020/2021 (3)
 13. Lista dzieci przyjętych na rok szkolny 2020/2021 (4)
 14. Deklaracja dostępności
 15. KORONAWIRUS. Informacja dla Rodziców. Pliki do pobrania.
 16. Karta zgłoszenie dziecka do Przedszkola na dyżur w sezonie letnim
 17. Lista dzieci przyjętych do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 w rekrutacji uzupełniającej
 18. Informacja o przypisaniu dzieci do poszczególnych grup i wychowawców na rok szkolny 2020/2021