DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Włoszakowice

ul. Kurpińskiego 27, tel. 655252989
ul. Spokojna 4, tel. 655370056

Bukówiec Górny

ul. Powstańców Wielkopolskich,
tel. 65 5372380

Krzycko Wielkie

ul. Szkolna 12,
tel. 65 533-15-88

Próbny alarm ewakuacyjny

Dnia 29 września zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne dzieci i pracowników naszego przedszkola. Na umówiony sygnał dźwiękowy i głosowy zgodnie z procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek przedszkola. Dzieci bardzo sprawnie ustawiły się w salach, a następnie parami udały się poza budynek przedszkola na wyznaczone miejsce zbiórki. Cała akcja przebiegła sprawnie pod nadzorem strażaków OSP Włoszakowice.

Celem próbnego alarmu ewakuacyjnego było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia oraz poznanie zasad bezpiecznej ewakuacji. Po przeprowadzonej akcji dzieci miały możliwość zapoznania się z pracą strażaka i wyposażeniem wozu strażackiego.

Serdecznie dziękujemy strażakom za przeprowadzenie i nadzorowanie akcji oraz możliwość zapoznania dzieci z tą bardzo ważną społecznie wykonywaną pracą.

Patrycja Marcinkowska