DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Włoszakowice

ul. Kurpińskiego 27, tel. 655252989
ul. Spokojna 4, tel. 655370056

Bukówiec Górny

ul. Powstańców Wielkopolskich,
tel. 65 5372380

Krzycko Wielkie

ul. Szkolna 12,
tel. 65 533-15-88

"Mini Talent Show"

Dnia 6 marca odbył się finał przedszkolnego konkursu „Mini Talent Show”, w którym wystąpiło 26 dzieci.

Organizatorem konkursu było Przedszkole nr 2 we Włoszakowicach z oddziałami przy ul. Spokojnej, ul. Kurpińskiego i Pl. 21 Października pod przewodnictwem nauczycielek: Pani Alicji Kasperskiej, Pani Darii Kiąca, Pani Andżeliki Majchrzak, Pani Weroniki Malepszak, Pani Patrycji Marcinkowskiej i Pani Patrycji Sobierajskiej.

Konkurs przeznaczony był dla dzieci z oddziałów przedszkolnych Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach i udział w nim mogły brać zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły.

Celem konkursu było promowanie pasji twórczych, odkrywanie talentów i rozwijanie umiejętności prezentowania swoich zdolności.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci w wieku 3 i 4 lata oraz dzieci w wieku 5 i 6 lat. Kategorie uczestnictwa w konkursie obejmowały: taniec, muzyka/śpiew/gra na dowolnym instrumencie, recytacja/inscenizacja aktorska/kabaret, występy sportowe. W ramach poszczególnych kategorii występ konkursowy musiał spełniać wymagania zawarte w regulaminie.

Oceny poszczególnych występów dokonała komisja, w której zasiedli: Pani Alicja Rosa, Pani Jolanta Herbert, Pani Katarzyna Chamerska, Pani Katarzyna Kaczmarek i Pan Kamil Szymczak. Po obejrzeniu występu wszystkich obecnych uczestników komisja wyłoniła następujących laureatów:

- w kategorii dzieci 3 i 4-letnich

I miejsce Aurelia Majorczyk

II miejsce Amelia Nowak

III miejsce Lilianna Hanusek

- w kategorii dzieci 5 i 6-letnich

I miejsce Matylda Manc, Antoni Zając

II miejsce Mikołaj Knop

III miejsce Barbara i Zofia Walkowiak, Lena Kaczmarek, Aleksandra Lemańska, Martyna Wieland.

Wręczenie dyplomów ufundowanych przez drukarnię AMD we Włoszakowicach i upominków ufundowanych prze Radę Rodziców nastąpiło po zakończeniu konkursu.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy odwagi i chęci zaprezentowania swojego talentu oraz sukcesu. Osobą zasiadającym w komisji dziękujemy za poświęcony czas i ocenę występów, a sponsorom za ufundowane dyplomy i nagrody.

Organizatorzy