Akademia Młodego Strażaka

W roku szkolnym 2021/2022 został zrealizowany program dla chętnych dzieci 5 i 6 letnich pt. ,,Akademia Młodego Strażaka”. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu od października 2021 roku do czerwca 2022 roku. Program autorski „,,Akademia Młodego Strażaka” poszerzał wiedzę dzieci na temat zawodu strażaka, ale również wyposażył w niezbędne umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych. Dzieci w wyniku spotkań z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej, w skład której wchodzą również zawodowi strażacy z Państwowej Straży Pożarnej miały okazje poznać zasady pracy strażaka, zakres czynności, wyposażenie jakie jest niezbędne przy wykonywaniu poszczególnych zadań, a tym samym rozbudzić w sobie pasję do zawodu. Na zakończenie cyklu zajęć  4 czerwca udaliśmy się w odwiedziny do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, gdzie mieliśmy okazję zajrzeć w różne zakamarki komendy oraz obejrzeć samochody pożarnicze oraz odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów.

Serdeczne podziękowania dla osób, które wsparły realizację programu. Dziękujemy

N.S.