DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Włoszakowice

ul. Kurpińskiego 27, tel. 655252989
ul. Spokojna 4, tel. 655370056

Bukówiec Górny

ul. Powstańców Wielkopolskich,
tel. 65 5372380

Krzycko Wielkie

ul. Szkolna 12,
tel. 65 533-15-88

Konkurs ,,Tolerancja oczami przedszkolaka"

We wtorek 16 listopada obchodziliśmy w naszym przedszkolu ustanowiony przez Zgromadzenie ogólne ONZ Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W każdej grupie zostały przeprowadzone zajęcia, które miały na celu kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych, a w szczególności akceptacji odmienności innych, poszanowania cudzej godności oraz uwrażliwiania na uczucia innych. Tego też dnia odbyło się wręczenie nagród oraz dyplomów dzieciom którewzięły udział w konkursie plastycznym „Tolerancja oczami przedszkolaka”.  Konkurs adresowany był do wszystkich dzieci ze wszystkich oddziałów z Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach. Wpłynęło 36 prac z czego jery wybrało 3 prace w kategorii wiekowej 3-4 latki oraz3 prace w kategorii wiekowej 5 – 6 latki.

Kategoria wiekowa 3 – 4 latki:

I miejsce: Wojciech Majer

II miejsce: Maria Lisze

III miejsce: Adam Szmyt

Kategoria wiekowa 5 – 6 latki:

I miejsce: Oliwia Pawłowska

II miejsce:  Piotr Szenknecht

III miejsce: Blanka Smacka

Dziękujemy wszystkim za tak liczny udział w konkursie oraz piękne prace które zdobią gazetkę przedszkolną.