Ornitolog w przedszkolu

23 marca przedszkole odwiedził ornitolog, który przedstawił dzieciom wiele ciekawostek dotyczących życia ptaków. Podczas prezentacji dzieci poznały nazwy, wygląd i zwyczaje ptaków. Dowiedzieliśmy się też jakie ptaki zimują w naszym kraju a które go opuszczają w poszukiwaniu ciepłego klimatu. Dodatkowo, przedszkolaki dowiedziały się, że niektóre gatunki ptaków przylatują do nas tylko na zimę. Otrzymaliśmy też wiele cennych uwag na temat dokarmiania ptaków.

Katarzyna Chamerska