Teatrzyk „Zaczarowany las”

Dzięki uprzejmości p. Iwony Patelki, która zaprosiła dzieci do GOK we Włoszakowicach oraz uregulowaniu części płatności za bilety mogliśmy obejrzeć teatrzyk pt. „Zaczarowany las” Opowieść ta miała na celu uświadomienie dzieciom jak ważne jest dbanie o las, w którym mieszkają zwierzęta. Kształtowanie u dzieci proekologicznych postaw takich jak: dbanie o środowisko, adekwatne zachowanie w takim miejscu. Na zakończenie spektaklu  każde dziecko otrzymało pamiątkowa pieczątkę.

Katarzyna Chamerska