DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Włoszakowice

ul. Kurpińskiego 27, tel. 655252989
ul. Spokojna 4, tel. 655370056

Bukówiec Górny

ul. Powstańców Wielkopolskich,
tel. 65 5372380

Krzycko Wielkie

ul. Szkolna 12,
tel. 65 533-15-88

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw. W związku z tym, jak co roku, w naszym przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Przedszkolaki oglądały prezentację multimedialną pt. ,,Nasze prawa”, oraz uczestniczyły w rozmowie dotyczącej praw i obowiązków. Na zakończanie zajęć każdy przedszkolak otrzymał medal z napisem „Mam prawo”, oraz wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie.

P. Sobierajska