DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Włoszakowice

ul. Kurpińskiego 27, tel. 655252989
ul. Spokojna 4, tel. 655370056

Bukówiec Górny

ul. Powstańców Wielkopolskich,
tel. 65 5372380

Krzycko Wielkie

ul. Szkolna 12,
tel. 65 533-15-88

Dzień Praw Dziecka

Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych oraz radzenie sobie w sytuacjach naruszania ich praw. W związku z tym 20 listopada w naszym przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. To wyjątkowy i radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. We wszystkich grupach zostały przeprowadzone zajęcia o prawach dziecka z wykorzystaniem ciekawych materiałów edukacyjnych oraz odbyły się rozmowy na temat praw dzieci. Nauczyciele wraz wychowankami wykonali również prace plastyczne.

Pamiętajmy, że: „Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały...”. - Janusz Korczak.

Michalina Stelmach