DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Włoszakowice

ul. Kurpińskiego 27, tel. 655252989
ul. Spokojna 4, tel. 655370056

Bukówiec Górny

ul. Powstańców Wielkopolskich,
tel. 65 5372380

Krzycko Wielkie

ul. Szkolna 12,
tel. 65 533-15-88

Próbny alarm ewakuacyjny

W poniedziałek 27 września w przedszkola odbył się próbny alarm ewakuacyjny pod nadzorem strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszakowicach. Dzieci i pracownicy na umówiony sygnał sprawnie i bezpiecznie opuścili budynek. Podczas takich ćwiczeń przyswajane są umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Następnie strażacy pokazali przedszkolakom wyposażenie wozu strażacki, mundur oraz opowiedzieli o swojej pracy.

Bardzo dziękujemy strażakom za przeprowadzenie akcji oraz zapoznanie dzieci z ich odpowiedzialną i społecznie wykonywaną pracą.

Patrycja Marcinkowska