Światowy Dzień Wody

22 marca w naszym przedszkolu obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Przedszkolaki poznały proces obiegu wody w przyrodzie i dowiedziały się jak dużo jej jest na kuli ziemskiej. Dzieci z dużym zainteresowaniem obserwowały oraz samodzielnie wykonywały doświadczenia i eksperymenty, które pozwoliły im na poznanie stanów skupienia wody i ich właściwości. Dzieci między innymi badały co tonie, a co pływa; co się w wodzie rozpuszcza, a co nie. Podczas różnych zabaw i zajęć nasi mali odkrywcy dowiedzieli się, jak ogromne znaczenie ma woda w przyrodzie. Doświadczenia przyczyniły się do podjęcia działań związanych z oszczędzaniem wody nie tylko w przedszkolu, ale i w domu.

Katarzyna Chamerska