DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Włoszakowice

ul. Kurpińskiego 27, tel. 655252989
ul. Spokojna 4, tel. 655370056

Bukówiec Górny

ul. Powstańców Wielkopolskich,
tel. 65 5372380

Krzycko Wielkie

ul. Szkolna 12,
tel. 65 533-15-88

Podziękowanie

Dnia 11.01.2020 r. odbył się VIII Wieczorek Karnawałowy zorganizowany przez Rade Rodziców przedszkola w Bukówcu Górnym. W imieniu rodziców, nauczycieli oraz dzieci chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w zabawie. Dziękujemy też sponsorom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania zabawy.

Zapraszamy za rok!

Dochód z poprzedniej zabawy został przeznaczony na doposażenie sal przedszkolnych w nowe półki indywidualne i meble.

Katarzyna Chamerska