DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Włoszakowice

ul. Kurpińskiego 27, tel. 655252989
ul. Spokojna 4, tel. 655370056

Bukówiec Górny

ul. Powstańców Wielkopolskich,
tel. 65 5372380

Krzycko Wielkie

ul. Szkolna 12,
tel. 65 533-15-88

Próbny alarm przeciwpożarowy

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich przedszkolaków w dniu 1 października został przeprowadzony próbny alarmprzeciwpożarowy. Dzieci usłyszały sygnał, po którym niezwłocznie przystąpiono do ewakuacji. Po sprawnym wyjściu dzieci miały okazję obejrzeć wóz strażacki i dowiedzieć się, że praca strażaków polega nie tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych. Strażacy zaprezentowali wyposażenie wozu strażackiego, między innymi: gaśnice, piły, węże, sprzęt służący do pomocy. Cieszymy się, że akcja ewakuacji przebiegła bardzo sprawnie, ale jednocześnie mamy nadzieję, że umiejętność szybkiego opuszczania zagrożonego budynku nigdy nam się nie przyda.

P. Sobierajska