Konkurs "Pocztówka z mojego regionu"

W maju w naszym przedszkolu zorganizowano konkurs plastyczny pt; „Pocztówka z mojego regionu”. Celem konkursu było: rozbudzanie zainteresowań kulturą, tradycjami i walorami przyrodniczymi własnego regionu oraz zaprezentowanie walorów swojej miejscowości, ciekawych obiektów, zabytków architektury zwyczajów. W konkursie udział wzięło 16 dzieci. Każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz drobny upominek. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wykazali się inicjatywą i stworzyli pomysłową pracę plastyczną.

P. Sobierajska

H. Nowaczyk

S. Zalisz