Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w przedszkolu

Dnia 10 maja gościliśmy w naszym przedszkolu Pana Artura, który pracuje w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Na samym początku ratownik wyjaśnił, na czym polega jego praca oraz czym zajmują się poszczególne służby ratunkowe. Podczas spotkania dzieci wzięły udział w pogadance na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą, poznały zasady udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo ratownik zademonstrował sprzęt ratowniczy oraz przywieziony ponton ratowniczy, który wzbudził wielkie zainteresowanie wśród dzieci. Było nam niezmiernie miło gościć Pana Artura w naszej placówce. Serdecznie dziękujemy za miłe spotkanie.

P. Sobierajska

H. Nowaczyk

S. Zalisz