Powitanie wiosny

Przedszkolaki z Krzycka Wielkiego uczciły powitanie wiosny korowodem ulicami naszej miejscowości. Towarzyszyły nam „Marzanny” - czyli kukły własnoręcznie wykonane przez przedszkolaków z pomocą pań. Dzieci przeszły przez Krzycko skandując hasło: „Żegnaj zimo, witaj wiosno!”. Napotkanym mieszkańcom wręczyliśmy wykonane kwiatki na powitanie wiosny. Po powrocie do przedszkola symbolicznie pożegnaliśmy mroźną zimę.

Aleksandra Jojte