DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Włoszakowice

ul. Kurpińskiego 27, tel. 655252989
ul. Spokojna 4, tel. 655370056

Bukówiec Górny

ul. Powstańców Wielkopolskich,
tel. 65 5372380

Krzycko Wielkie

ul. Szkolna 12,
tel. 65 533-15-88

Wspominamy Karola Kurpińskiego

Każdego roku na początku marca wspominamy życie i twórczość Karola Kurpińskiego, w tym roku dzieci wraz z wychowawczyniami udały się pod pomnik kompozytora oraz do miejsca, w którym się urodził.

Karol Kurpiński był jedną z pierwszoplanowych postaci życia muzycznego Warszawy i kraju pierwszej połowy XIX wieku. Kompozytor, dyrygent, pedagog, publicysta i dyrektor sceny operowej Teatru Narodowego. Urodził się 6 marca 1785 roku we Włoszakowicach, w istniejącym do dziś domu. Jako kompozytor skoncentrował się głównie na twórczości wokalnej: operowej i pieśniarskiej. Jest najważniejszym przedstawicielem polskiej twórczości operowej doby przedmoniuszkowskiej. Skomponował muzykę do 24 dzieł scenicznych oraz 4 balety, w tym pierwszy balet narodowy „Wesele krakowskie w Ojcowie”. Duże znaczenie mają pieśni Kurpińskiego, zwłaszcza z okresu powstania listopadowego, ze słynną „Warszawianką” na czele - najpopularniejszą polską pieśnią patriotyczną XIX wieku. Zmarł 18 września 1857 w Warszawie w domu przy ulicy Żelaznej. Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Katarzyna Adamczewska