DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Włoszakowice

ul. Kurpińskiego 27, tel. 655252989
ul. Spokojna 4, tel. 655370056

Bukówiec Górny

ul. Powstańców Wielkopolskich,
tel. 65 5372380

Krzycko Wielkie

ul. Szkolna 12,
tel. 65 533-15-88

Konkurs „Z jesiennego ogródka”

Związku z aktualną porą roku i zmianami zachodzącymi w przyrodzie w naszym Przedszkolu zorganizowano konkurs plastyczny pt: „Z jesiennego Ogródka”, którego celem było rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację przyrody, uwrażliwienie dzieci i dorosłych na piękno przyrody jesienią, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych dzieciom i ich rodzicom, wdrażanie do współpracy rodziców dzieci z przedszkolem. Konkurs ten został skierowany do wszystkich rodziców i dzieci przedszkolnych. Na laureatów od miejsca trzeciego do pierwszego czekały nagrody rzeczowe i dyplomy, dla pozostałych uczestników dyplomy i drobne upominki. Zestawienie wyników konkursu wyglądało następująco:

Grupa 3- latków: I miejsce: Kacper Malepszy, II miejsce: Jakub Mierzyński, III miejsce: Szymon Kubeczko.

Grupa 4- latków: I miejsce: Ewelina Maciąg, II miejsce: Przemysław Zalisz, III miejsce: Dawid Szczepaniak.

Grupa 5- latków: I miejsce: Maja Szczepaniak, II miejsce: Marcelina Szyszka, III miejsce: Tymoteusz Nowak.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zainteresowanie i liczny w nim udział.

                                                           P. Sobierajska