Podziękowanie dla Pana Tomasza

Dzieci z „zerówki” podziękowały panu katechecie Tomaszowi Dybie za wspólnie spędzony czas na lekcjach z religii. Wręczyły bukiet kwiatów, życząc jednocześnie odpoczynku na wakacjach. Każdy na zakończenie otrzymał pamiątkowy dyplom.

                                                                                  Magdalena Skorupińska