Spotkanie w bibliotece

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” wybraliśmy się do Biblioteki Publicznej, aby tam przenieść się w zaczarowany świat opowiadań,baśni i bajek. Realizując cele akcji rozwijamy u dzieci zainteresowania literaturą, przekazujemy wiedzę o świecie, przyrodzie, środowisku w którym żyjemy oraz przygotowujemy do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, uczymy praktycznych zasad zachowania się w grupie i współpracy.

                      Magdalena Skorupińska