O zdrowiu słów kilka...

Aktywność fizyczna, zwłaszcza w miejscu do tego przystosowanym  na świeżym powietrzu i w gronie rówieśników, należy do ulubionych zajęć dzieci. Wspólna zabawa  daje  dzieciom wiele radości, przyczynia się również do ich rozwoju fizycznego oraz uczy współżycia w grupie. Zachęcanie dziecka do aktywności fizycznej od najmłodszych lat, przeradza się w pozytywne nastawienie do aktywnego stylu życia w późniejszym wieku. Dodatkowo wysiłek, śmiech i krzyk przyczyniają się do rozwoju układu oddechowego, zwiększenia pojemności płuc, dotlenienia organizmu, a przede wszystkim do zwiększenia jego wydolności.  Bezpośredni kontakt umożliwia rywalizację i rozwój kreatywności, uczy współpracy i współzawodnictwa. W trakcie aktywnej zabawy dziecko zdobywa wiedzę i doświadcza uczuć, które budują bazę doświadczeń na przyszłość. Mając taki piękny plac zabaw wykorzystujemy każdy piękny dzień na realizowanie naszych pomysłów.

   Magdalena Skorupińska