Teatrzyk "Bakterie i wirusy"

16 marca gościliśmy w naszym przedszkolu aktorów z agencji artystycznej „Kanon” z Krakowa. Oprócz pozdrowień od smoka Wawelskiego, dzieci uraczyły się wspaniałym i pouczającym widowiskiem teatralnym pt. „Bakterie i wirusy”.  Dzieci utrwaliły nawyki prozdrowotne, które chronią nas przed chorobami oraz uświadomiły sobie, jak ważne jest dbanie o higienę osobistą i właściwe odżywianie.

                                               Magdalena Skorupińska