Akcja charytatywna –„Pomoc dla Kostka”

W myśl przysłowia ludowego: „Każda pomoc jest lepsza od stu rad”- przyłączyliśmy się do następnej pomocy charytatywnej na rzecz chorego 3-letniego Kostka Perłowskiego z Leszna. Chłopiec  choruje na zespół Downa i wymaga kosztownego leczenia oraz  regularnych wizyt u różnych specjalistów. Pomoc polegała na zakupie okolicznościowych kalendarzy. Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc.

                                                                      Magdalena Skorupińska