Pamiętamy

W piątek - 28 października 2016 r. zapaliliśmy znicze pod tablicami z nazwiskami naszych przodków, którzy zginęli walcząc o wolność  i niepodległość naszego kraju.  Święto „Wszystkich Świętych” jak również „Święto Niepodległości”  jest okazją do wyrażenia  naszej patriotycznej postawy i pamięci o tych, którzy już odeszli, a którym zawdzięczamy tak wiele.

                                                                                 Magdalena Skorupińska