DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Włoszakowice

ul. Kurpińskiego 27, tel. 655252989
ul. Spokojna 4, tel. 655370056

Bukówiec Górny

ul. Powstańców Wielkopolskich,
tel. 65 5372380

Krzycko Wielkie

ul. Szkolna 12,
tel. 65 533-15-88

Powitanie Wiosny

„Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno! Ciebie pożegnamy wiosnę przywitamy! - z tymi słowami i Marzanną dzieci z Przedszkola we Włoszakowicach wyruszyły na ulice, by powitać najpiękniejszą porę roku, na którą wszyscy czekamy z wielką niecierpliwoœcią, a mianowicie wiosnę. Aby tradycji stało się zadośœć, symbol zimy - słomianą kukłę Marzannę wszystkie grupy uroczyœcie pożegnały. Dzieci głośœnym okrzykiem: „Precz zimo zła, my chcemy wiosnę!” próbowały wystraszyć zimę, a następnie przy wspólnym œśpiewie spalono Marzannę. W ten symboliczny sposób przedszkolaki pożegnały zimę i powitały wiosnę….

                                                                                                      Patrycja Sobierajska