Teatrzyk pt. „Jak Dyzio stracił zdrowie”

W maju odwiedzili nas artyści z teatru żywego słowa „Herbi” z Leszna.  Zaprezentowali nam przedstawienie o Dyziu, który nie dbał o swoje zdrowie, niezdrowo się odżywiał, nie mył zębów i ciała – ponadto nie lubił ruchu i szybko się męczył.  W konsekwencji  chłopiec zachorował i musiał udać się do lekarza.  Przedszkolaki utrwaliły sobie zasady higieny i zdrowego stylu życia. Podczas spektaklu , które zawierało akcenty humorystyczne, wszyscy z zaciekawieniem,  radością i aktywnie przeżywali  akcję i perypetie Dyzia.

                                                                   Magdalena Skorupińska