DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Włoszakowice

ul. Kurpińskiego 27, tel. 655252989
ul. Spokojna 4, tel. 655370056

Bukówiec Górny

ul. Powstańców Wielkopolskich,
tel. 65 5372380

Krzycko Wielkie

ul. Szkolna 12,
tel. 65 533-15-88

„Góra Grosza”- akcja charytatywna w naszym przedszkolu

         Podstawowym celem akcji było uświadomienie dzieciom, że najmniejsze monety zebrane w tak dużej liczbie mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Patronat nad akcją objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, głównym organizatorem było Towarzystwo „Nasz Dom”.Mamy nadzieję, że pieniądze uzbierane w pokaźną  "górę grosza" przyczynią się do poprawy losu dzieci, które nie z własnych przyczyn zostały odseparowane od domu rodzinnego, od swoich najbliższych.  Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za okazane serce. Pamiętajmy! „Jeden grosz znaczy niewiele, ale GÓRA GROSZA jest największa na świecie”! Wspólnie zebraliśmy 97 zł 79 gr dziękujemy!!!

                                                                                                                                                       Magdalena Skorupińska