DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Włoszakowice

ul. Kurpińskiego 27, tel. 655252989
ul. Spokojna 4, tel. 655370056

Bukówiec Górny

ul. Powstańców Wielkopolskich,
tel. 65 5372380

Krzycko Wielkie

ul. Szkolna 12,
tel. 65 533-15-88

Sprzątanie Świata

22 września 2014 r. dzieci z naszego Przedszkola wzięły udział w akcji „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Turysto – szanuj środowisko!”.  Każdy człowiek, zarówno dziecko jak i dorosły, powinien zdawać sobie sprawę z faktu, jak wielkie znaczenie dla życia na Ziemi ma czyste środowisko przyrodnicze i jakie są skutki jego zanieczyszczeń.   Wyposażeni w worki, rękawiczki i hasła reklamowe udaliśmy się posprzątać najbliższą okolicę przedszkola. Zgodnie z hasłem tegorocznej akcji- zachęcamy nie tylko „turystów”, do dbania o środowisko i naszą przyrodę.

                                                                                                     Magdalena Skorupińska